Öýjükli güýç banky hökmünde eşikleri / ellik / bel palto 7.4v 10000mah gyzdyrmak üçin ýokary öndürijilikli we uly kuwwatly li-ion batareýa paketi

Gysga düşündiriş:

Bu batareýa paketi ABŞ-nyň moda geýim kompaniýasy üçin düzülendir. Akylly ýyladyş skuter jaketi üçin.
Uly göwrümli 10000mah bolan akylly batareýa paketi 7.4v, jekedi 10 sagadyň dowamynda ýyly saklap biler.
3 sany interfeýs dizaýny bar:
1.USB 5V2A porty batareýany güýç banky ýaly ýasaýar, jübi telefonyňyz üçin ýa-da beýleki elektronika önümleri üçin elektrik üpjünçiligi üçin zarýad alyp biler.
2.Type-C giriş porty, giriş portuna batareýany zarýad bermegi aňsatlaşdyryp biler
3. Giriş / çykyş (DC): aňsat zarýad bermek we zarýad bermek üçin adaty interfeýs.


Önümiň jikme-jigi

Geýimleri / guşak zarýad berilýän 7.4v 10000mah 7.4Wh li-ion ýylylyk batareýasyny gyzdyrmak üçin PLMEN lomaý

Görnüşi Zarýad berilýän Li-polimer batareýa toplumy
Marka PLMEN
Model LX-DRF02
Ölçegi 20 * 65 * 143mm
Himiýa ulgamy IP67 Li-ion batareýasy
Naprýa .eniýe 7.4V
Potensial 10000mAh
Giriş1 (Type-C) 5V 2A
Giriş / çykyş (DC) 8.8V 2A
Çykyş (USB) 5V2A
Sikl durmuşy 1000 gezek
Arza Geýim / guşak gyzdyrmak
OEM / ODM hoş geldiňiz

C D E F G

Şençzhenen polimer batareýa kärhanasy (PLM)2014-nji ýylyň fewral aýynda döredildi, gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Ösüş, önümçilik, satuw we gorag hyzmaty Li-polimer, litiý batareýa öýjükleri we Lityum batareýa paketi Power Tool, RFID, Robot, Medisina enjamlary we ş.m.PLM-iň 600-den gowrak işgäri bar we bir meýdany öz içine alýar 30,000 inedördül metr. Güýçli Ylmy-barlag topary, ösen enjamlar, berk hil dolandyryş ulgamy we bu ýerde gowy taýýarlanan işçiler bilen, her önümiň ösmegi, öndürilmegi, satuwy we hyzmatynyň barşynda gowy gözegçilikde saklanmagyny üpjün edip bileris. , PLM Elektrik önümleri pudagynda ýokary abraý we meşhurlyk gazandy.

 

our company.jpgfactory workshop.jpgproduction.jpg 

Enjamlarymyz

1.jpg2.jpg3.jpg 

Hyzmatlarymyz

.jpg.jpg 

Şahadatnamalar

23.jpg 

Gaplamak we eltip bermek

packaging.jpg1583714434(1).png

 

Gaplamak
1).Karton ýa-da Kagyz haltalary üçin ýöriteleşdirilen daşarky gaplama eksport edýän iň oňat hilli 5 gatly;
2).Kartonyň ululygy: Hakyky agramyna we göwrümine görä aýratynlaşdyrylan ýa-da esaslanýar.Eltip bermek
1).“Express” (4-7 iş güni) arkaly, az mukdarda amatly ekspress ýa-da ykdysady ýük daşama bar.
2).Deňiz kenarynda (15-30 gün) yzygiderli köpçülikleýin önümçilik üçin amatly.
Sorag-jogap

1-nji sorag: MOQ näme?

A1: Sargyt ýagdaýyna esaslanýan islendik mukdarda hoş geldiňiz, takyklary (biziň PLM markamyz we Customize markamyz).

 

2-nji sorag: batareýa üçin kepillik möhletiňiz näme?

A2: Önümçilik senesinden 1 ýyl soň.

 

3-nji sorag: Iberilende kuwwatly batareýanyň haýsy göterimi zarýad alýar?

A3: Adatça 50% ýa-da ondanam köp, sebäbi ugradylanda howpsuz bolar.

 

4-nji sorag: Batareýany näçe wagtlap saklap bilerin?

A4: Batareýany her 3 aýdan bir gezek boşatmagy we zarýad bermegi maslahat berýäris, batareýany doly kuwwatyny we gowy işlemegini üpjün edip biler.

 

5-nji sorag: Haýsy şahadatnamalaryňyz bar?

A5: Bizde CE, SGS (RoHs) we ş.m.

 

6-njy sorag: Batareýa önümini biziň ýurdumyza iberip bilersiňizmi?

A6: Hawa, howa we deňiz iberişleri üçin, howa ýollary we Okean kompaniýasyna iberilende görkezmek üçin MSDS resminamamyz bar.

 

7-nji sorag: ippingüklemegiň ýoly näme?

A7: Ajaýyp UPS / DHL / FEDEX / TNT hyzmaty bolan iberiji hyzmatdaşymyzyň üsti bilen nusga we kiçi sargyt iberilmegini maslahat berýäris.Deňiz bilen iberilmegi üçin uly sargyt.

 

8-nji sorag: esasy wagtyňyz näçe?

A8: nusgalar üçin 3-7 iş güni, sargyt öndürmek üçin 10-20 iş güni.

 

9-njy sorag: Nädip töläp bilerin?

A9: Paypal, Western Union, T / T tarapyndan töläp bilersiňiz.

Duýduryş

* Batareýany suwa batyrmaň.

* Täze batareýalary ulanylan batareýalar bilen garyşdyrmaň.
* Batareýalary metal zatlar bilen garyşdyrmaň.
* (+) We (-) tersine batareýalary salmaň.
* Efest batareýalaryny kemçilikli E-cig modlary bilen ulanmaň.
* Sökmäň, otda, yssyda ýa-da gysga utgaşdyryň.
* Batareýany zarýad berijä ýa-da nädogry terminallar birikdirilen enjamlara salmaň.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň