LFP batareýa ýaryşy “çempionat”

LFP batareýa ýaryşy “çempionat”

Thelitiý demir fosfat batareýasybazar gaty gyzdy we arasyndaky bäsdeşliklitiý demir fosfat batareýasykompaniýalary hem güýçlendi.

2022-nji ýylyň başynda,litiý demir fosfat batareýalarydoly ýeňiler.Şol bir wagtyň özünde litiý demir fosfat batareýa kompaniýalarynyň arasynda bäsdeşlik hasam güýçlendi.

 

Januaryanwar aýynda kuwwatly batareýalaryň önümçiligi 29,7 GWt, şolardan li-ion batareýalarynyň önümçiligi 10,8 GWt, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 57,9% ýokarlandy we umumy önümiň 36,5% -ini emele getirdi;çykyşylitiý demir fosfat batareýalary18,8 GWt sagatda, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 261,8% ýokarlandy we umumy önümiň 63,3% -ini emele getirdi.

 

Aslynda, 2021-nji ýylyň iýul aýyndan bäri gurnalan kuwwatlitiý demir fosfat batareýalaryyzly-yzyna ýedi aý li-ion batareýalarynyňkydan ýokary boldy.

 

Munuň sebäbi meşhur modeller bilen enjamlaşdyrylandemir-litiý batareýalaryModel 3, BYD Han we Hongguang Mini EV ýaly gurnalan kuwwatyň ýokarlanmagyna itergi berdidemir-litiý batareýalary;2021-nji ýylda subsidiýalar ep-esli azaldar we käbir kiçi ulaglar arzan bahadan geçerlitiý demir fosfat batareýalary.

 

2021-nji ýylda li-ionly batareýalaryň oturdylan kuwwaty takmynan 73,90 GWt, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 87% ýokarlanýar;gurnalan kuwwatylitiý demir fosfat güýç batareýalarytakmynan 65.37 GWt, bu bolsa 204% ýokarlanýar.2022-nji ýylda gurlan kuwwatynyň bolmagyna garaşylýarlitiý demir fosfat batareýalaryli-ion batareýalarynyňkydan ýokary bolar.

 

Bellemeli zatlitiý demir fosfat batareýasybazar gaty gyzdy we arasyndaky bäsdeşliklitiý demir fosfat batareýasykompaniýalary hem güýçlendi.

 

1. Lityum demir fosfatentek agdyklyk edýän ýagdaýy emele getirmedi.

 

Li-ion batareýa bazaryndaky Ningde döwrüniň ýalňyş ýolbaşçylygy bilen deňeşdirilende, arasyndaky boşluklitiý demir fosfat batareýasykompaniýalar giňelmedi.

 

Januaryanwar aýynda geçirilen maglumatlar, CATL-yň içerki ýükleýiş kuwwatynyň 3,96GWh, BYD 3.24GWh, Guoxuan Hi-Tech 0.87GWh we yzygiderli Yiwei Lithium Energy 0.21GWh bolandygyny görkezdi.

 

Şol bir wagtyň özünde, 2022-nji ýylda Hytaý innowasiýa awiasiýasy ýüz tutarlitiý demir fosfat batareýalarywe “Honeycomb Energy” durmuşa geçirerlitiý demir fosfatbazaryň paýyny almak ähtimallygy ýokary bolan gysga pyçakly batareýalar.

 

2. Lityum karbonatyň ýetmezçiligi we bahanyň ýokarlanmagy batareýa kompaniýalarynyň üpjünçilik zynjyryny we çykdajylara gözegçilik mümkinçiliklerini hasam synagdan geçirer.

 

18-nji fewralda batareýa derejeli litiý karbonatyň ortaça bahasy 430,000 / tonna çenli ýokarlandy we Täze ýyl güni ortaça 300,000 / tonnadan 43% ýokarlandy.

 

Şol bir wagtyň özünde umumy ýetmezçiliklitiý demir fosfatmateriallar ýeňilleşdirilmedi.Birnäçe faktoryň geçirilmegi bilen, bahasylitiý demir fosfat batareýalaryýokarlandy we üç taraplaýyn batareýalar bilen baha aratapawudy hasam azaldy.

 

Çig mal bilen üpjün edilmegi kepillendirilip bilinermi, çykdajy artykmaçlygy saklanarmy we awtoulag kompaniýalaryna durnukly üpjünçilik hem bazar paýyna aýgytly täsir eder.litiý demir fosfat batareýasykompaniýalary.

50A


Iş wagty: 22-2022-nji fewral