Üstünliklerimiz

Batareýa OEM & ODM hyzmaty hoş geldiňiz

Müşderiniň talaplaryna esaslanyp, in engineeringenerçilik topary öýjükleri saýlady, BMS dizaýn etdi, öýjükleri gaplady, synaglary geçirdi.Müşderilerimizi açar çözgütler bilen kanagatlandyrýarys.

LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / Sony batareýa öýjügi bilen ýasalan ýasalan batareýa paketi.100% Hakyky kepillik.

Batareýa paket taslamalaryňyz bilen mugt sitata almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Üstünliklerimiz

Wagtynda eltip bermek:PLM-de müşderimiziň iň möhüm talaplarynyň biriniň wagtynda ýerine ýetirilýändigine düşünýäris.Getirilişimiziň hiline görä aladalanýarys.

Iň gowy hil:Iň ýokary hilli önümleri kepillendirmek ilkinji nobatda durýar.Ylmy-barlag merkezimizde hemişe ýokary tehnologiýaly çözgütlere maýa goýmagy saýlamagymyzyň sebäbi şu.

Productsörite önümler:Dünýäniň iň inçe güýç bankyny hem goşmak bilen, PLM ösýän müşderiniň isleglerini we isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň oňat önümleriň giň toplumyny hödürleýär.

Müşderiniň ajaýyp hyzmaty:Müşderilerimiziň biziň bilen paýlaşýan gaýtalanýan aladasy, müşderi hyzmatynyň ygtybarly tejribesiniň zerurlygydyr we satuwdan öňem, soňam islendik soraglara üns berýäris.

Gözleg we gözleg goldawy

Hünärmen öndüriji hökmünde PLM R&D toparynda 30 töweregi inersener barşol sanda 5 PHD, 10 MFD we 15 bakalawr.Takmynan 30 birlik Awtomatiki önümçilikenjamlar, 25 nubit ýarym awtomat enjamlar we 8 önümçilik liniýasyzawod.